לפני שהוא מגיע להארה,
אדם קם בכל בוקר ועובד כל היום בשדותיו,
חוזר הביתה לאכול ארוחת ערב, הולך למיטה,
עושה אהבה עם אשתו ונרדם.
אבל אחרי שהשיג הארה…
אדם קם בכל בוקר ועובד כל היום בשדותיו,
חוזר הביתה לאכול ארוחת ערב,
הולך למיטה,
עושה אהבה עם אשתו ונרדם…

שלדון קופ, מתוך "אם תפגוש את הבודהא בדרך הרוג אותו".