"הדרך השלמה אינה קשה / עבור מי שאינו מעדיף.

חופשית משנאה ומאהבה / הכול בהיר בה וגלוי לעין.

עשה את ההבחנה הקלה ביותר / ושמים וארץ נפרדים לעולם.

אם ברצונך לראות את הדברים כפי שהם / אל תאחז בדעה בעד או נגד. . .

הדרך שלמה / היא מרחב ללא גבול

שדבר לא חסר בו / ולא דבר עודף. . .

אם איננו רואים / את טבען האמיתי של התופעות

הרי זה מפני שאנו בוחרים / לקבל או לדחות.

אל תחיה בסבך התופעות / גם לא בתחושת הריקות.

היה שקט באחדות הדברים / והדעות השגויות ייעלמו מעצמן. . .

בעולם העליון של ככות אמיתית / אין "אחר" ו"עצמי";

אם נשאל לזהותנו / נוכל לומר רק, "לא–שניים".


משפטי הפתיחה של שין שין מינג ["משנת האמונה בתודעה"] פרי עטו של סנגצאן [Sengcan, מת ב-606]. החיבור הפואטי נחשב לשיר הזן הראשון והוא ספוג ברוח הדאואיזם הסיני ובחכמת החיים של "לא שניים".