אני יכול לחפש ולמצוא משהו שאני יודע שאני מחפש,
במקום שאני מחפש: מפתחות במגירה למשל.
אני יכול לחפש משהו שאני יודע שאני מחפש,
ולמצוא משהו שאיני מחפש: תמונת מחזור מהתנועה, למשל.
אני יכול לחפש, בלי לדעת מה, ולמצוא משהו שלא ידיעתי:
שביל חדש בהר,
תחושה של סחרור,
גן קטן בקצה רחוב,
דת חדשה,
ידיד בפונדק, למשל.
ואני יכול להיפטר לחלוטין מעמדת המחפש,
ולמצוא תמיד…


מתוך ההקדמה ל"שיחות מטורפות", יעקב רז