יום יבוא..

יום יבוא..

לא יודעת מתי
לא יודעת איך,
יודעת שיבוא הרגע להיפרד
בידיים ריקות
בעור חשוף
כמו שבאתי.