בית אימון הרוח - לימודי בודהיזם תרבות ורוח

פרידה היא פגישה

בכל זרע של פגישה חבוי פרי סיומה.
לא בתום הפגישה היא תיוולד, הפרידה,
כי אם בראשיתה.
לידת השאיפה היא מות הנשיפה.
מות הנשיפה היא לידת השאיפה.
פגישה היא מגע
ומגע הוא החיים
וחיים הם תנועה
ותנועה היא שינוי
ושינוי הוא פרימה
ופרידה.
כי פרידה היא
פגישה, ואי אפשר
אחרת.
ואף
על
פי
כן –
געגוע.