בית אימון הרוח - לימודי בודהיזם תרבות ורוח

נשמת-אפם של השמים

להרבות טוב בעולם נשמת אפם של השמיים

"גופך שלך איננו קניינך..
הוא הצורה שנתנו לך השמיים והארץ.
חייך אינם קניינך;
הם ההרמוניה בין כוחותיך,
שאותה העניקו לזמן-מה השמיים והארץ..
אתה נשמת-אפם של השמים והארץ ההולכת לכאן ולכאן;
איך יוכל זה להיות אי-פעם קניינך?"

ג'ואנג-דזה