"גופך שלך איננו קניינך..הוא הצורה שנתנו לך השמיים והארץ. חייך אינם קניינך; הם ההרמוניה בין כוחותיך, שאותה העניקו לזמן-מה השמיים והארץ..אתה נשמת-אפם של השמים והארץ ההולכת לכאן ולכאן; איך יוכל זה להיות אי-פעם קניינך?"

ג'ואנג-דזה