מה בין ספק, סיפוק והסתפקות?

האחד תוהה. האחר מבקש עוד, השלישי – קורא 'די'.
שלוש מילים. שורש אחד.
זו נוגעת במקור הסבל, בתשוקה.
זו נוגעת במקור הנחת, בשחרור.
וזו – במסע שביניהם.